Bli medlem

Som medlem i forskarnätverket för hållbar utveckling vid Chalmers Tekniska högskola och Göteborgs Universitet får du varannan vecka GMV:s nyhetsbrev, samt ibland vissa extra utskick.

För dig som är forskare eller doktorand vid Chalmers eller Göteborgs universitet är det också ett sätt att bli mer synlig gentemot omvärlden då dina uppgifter publiceras i det sökbara nätverksregistret.

Är du anställd vid Chalmers eller Göteborgs universitet men inte är forskare eller doktorand, anmäl dig då som "annan".

Förnamn *

Efternamn *

Kön

Titel

Jag är anställd vid *Adress

Postadress

E-post *

Telefon

Mobiltelefon

Personlig hemsida

Beskrivning av din forskning

Beskrivning av din forskning på engelska

Sökord, max 10 stycken (separera med komma)

Keywords (sökord på engelska), max 10 stycken (separera med komma)